Partners

Partnerorganisaties

De ontmoetingsdag wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen verschillende organisaties. Wij danken graag alle partners voor de bereidheid, het enthousiasme en de energie die ze aan de dag leggen om samen de leraren van de toekomst op te leiden.