Welkom

EDU XL verwelkomt u graag op Explore.Together, het ontmoetingsmoment van de lerarenopleidingen van de Vrije Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool Brussel.

Op het ontmoetingsmoment stellen de studenten de resultaten voor van (onderzoeks)projecten waaraan ze dit jaar werkten in partnerschap met scholen en andere organisaties. Onder meer de uitkomsten en bevindingen van  projecten binnen Onderzoekende School?!, Partnerscholen AUthentieke Werkplekleertaken en andere komen aan bod.

Scholen en lerarenopleidingen laten zien hoe zij studenten laten kennismaken met de uitdagingen en noden binnen het onderwijs. Het ontmoetingsmoment beoogt Brusselse scholen, organisaties en met uitbreiding het Brusselse publiek samen te brengen en te inspireren om het onderwijs te innoveren. Het bouwen van bruggen met het werkveld staat dan ook centraal.

Explore.Together … het thema dat we dit jaar kozen voor het jaarlijkse ontmoetings- en toonmoment van de lerarenopleidingen van Vrije Universiteit Brussel en Erasmushogeschool Brussel heeft meerdere betekenislagen.

Explore verwijst zowel naar bestuderen, onderzoeken en analyseren als naar verkennen en ontdekken. Student-leraren bestudeerden (EXPLORE1) hoe ze leerlingen het best kunnen helpen om studiekeuzes te maken en hoe ze ouders daarbij kunnen betrekken, wat leerlingen goede feedback vinden, hoe leraren hun vaardigheden als coach kunnen verdiepen, hoe abstracte woordenschat best aangeleerd wordt in een vreemde taal, hoe een school de identiteitsontwikkeling van leerlingen kan ondersteunen … Het is maar een greep uit de tientallen presentaties die op 20 juni verhalen over de kleine en grote praktijkonderzoeken die het voorbije schooljaar werden uitgevoerd. Toekomstige leraren ontpopten zich als onderzoekende leraren … omdat het denken zich niet mag onderwerpen, ook niet – zeker niet – in het onderwijs. Kritisch-reflectief en onderzoekend leraarschap is de motor voor kwaliteitsverbetering.

De uitgevoerde projecten lieten de toekomstige leraren toe om het lerarenberoep en de school in de lokale gemeenschap breed te verkennen (EXPLORE2) en lid te worden van een schoolteam en de onderwijsgemeenschap.

De ontmoetingsdag zelf is ook opgevat als een ontdekkingstocht (EXPLORE3): gespreid over de binnenstad presenteren studenten hun werk ten huize van Onderwijscentrum Brussel, link=Brussel, Bronks, basisschool De Kleurdoos, instituut Anneessens Funck, RoSa vzw en campus Bloemenhof van de Ehb. De deelnemers starten en eindigen hun wandelingen langs deze locaties telkens in het RITCS Café.

Together, het tweede sleutelbegrip, verwijst naar een tweede uitgangspunt van de missie van onze lerarenopleidingen. De leraren van de toekomst zijn teamspelers (TOGETHER1) die samen met collega’s werken aan kwaliteitsverbetering en eigen professionalisering. Zij doen dat bovendien liefst in samenwerking met zoveel mogelijk betrokken partners (TOGETHER2): zowel ouders, externe deskundigen en hulpverleners, intermediaire organisaties, eventueel werkgevers en vooral leerlingen zelf. In verschillende projecten die op het ontmoetingsmoment aan bod komen, heeft het samenwerken van deze verschillende partners tot mooie, concrete resultaten inzake schoolontwikkeling geleid. Ook leraren opleiden gebeurt bij VUB en EhB in een partnerschap tussen opleidingen en scholen (TOGETHER3). Met beide voeten in de praktijk, maar tegelijk kritisch-reflectief-onderzoekend, brengen lerarenopleiders, leraren, student-leraren en leerlingen hun kennis en perspectieven samen om te werken aan de school en de maatschappij van de toekomst.

Prof. dr. Nadine Engels

Voorzitter Interfacultair Departement LerarenOpleiding (IDLO) – Vrije Universiteit Brussel

Met het Project AUthentiek Werkplekleren en Onderzoekende School?! zetten de partners binnen EduXL in op een nauwe samenwerking tussen onze studenten lerarenopleiding en hun toekomstige werkveld. Er wordt vertrokken van een concrete leervraag van een school en samen met het schoolteam gaan de studenten op zoek naar wetenschappelijk gefundeerde antwoorden. De samenwerking in teamverband is essentieel omdat de leervragen worden benaderd door verschillende individuen, elk vanuit hun eigen perspectief. Dat leidt tot een multidisciplinaire aanpak die toelaat om de leervragen in hun verschillende facetten te ontrafelen, samen verder aan te pakken en zo in co-creatie tot antwoorden te komen.

Explore.Together kan het als titel en evenement niet beter illustreren. Het samen exploreren met het werkveld is essentieel om onze studenten te laten kennismaken met de reële context waarin zij als jonge leerkracht zullen terechtkomen. In plaats van korte projecten of stages op verschillende scholen (leerervaring in de breedte) kiezen we resoluut voor een leerervaring in de diepte waarbij studenten de kans krijgen om echt deel uit te maken van een schoolomgeving, haar leerlingen en haar personeelsteam. Een exploratie die hen burgerschapsvaardigheden bijbrengt, die de school leert zien als baken in een gemeenschap eromheen,  die het leren plaatst in een brede context ten dienste van een duurzame ontwikkeling van mens en maatschappij. Op deze manier hopen we hen te vormen tot reflective practitioners die later, wanneer ze zelf in het werkveld staan, met hun eigen leervragen aan de slag kunnen in teamverband, zowel binnen de eigen school als in samenwerking met andere scholen en organisaties die er werk van willen maken.

Frank Noten

Directeur Departement Onderwijs en Pedagogie Erasmushogeschool Brussel